R.brNaziv javne nabavkeDatum objavljivanjaRok za dostavljanje ponudaDatum i vreme otvaranja ponudaStatusDok.
1 JN 149-17 Kablovski vod 35kV TC 35/10 Svetlost-TC 35/10 Bujanovac25.04.201828.05.2018 do 12:0028.05.2018 u 12:30otvoren
2 JN 162-17 – Rekonstrukcija i ugradnja sistema besprekidnog napajanja i klimatizacije u dispečerskim centrima i elektroenergetskim objektima na konzumu „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd.25.04.201828.05.2018 do 10:0028.05.2018 u 11:00otvoren
3 JN 143-17 Radovi nakablovskim vodovima 35kV bodovi Niš 3-Centar 2A, B i C, i 35 kV vod Niš 3-Crveni Krst25.04.201828.05.2018 do 10:0028.05.2018 u 11:00otvoren
4 JN 151-17 Usluge održavanja GinisED softvera za distributivna područja Niš i Kragujevac25.04.201828.05.2018 do 10:0028.05.2018 u 10:30otvoren
5 JN 174-17 NABAVKA DOBARA-VOZILA19.04.201821.05.2018 do 10:0021.05.2018 u 11:00otvoren
6 JN 169-17 RADOVI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE13.04.201814.05.2018 do 10:0014.05.2018 u 11:00otvoren
7 JN 154-17 Održavanje IT opreme i softvera 12.04.201814.05.2018 do 10:0014.05.2018 u 12:00otvoren
8 JN 137-17 - Usluga održavanja sistema za besprekidno napajanje i klimatizaciju distributivnog centra12.04.201821.05.2018 do 10:0021.05.2018 u 10:30otvoren
9 JN 176-17 Ugradnja gromobrana12.04.201814.05.2018 do 09:0014.05.2018 u 10:00otvoren
10 JN 152-17 Održavanje softvera za virtuelizaciju 11.04.201814.05.2018 do 10:0014.05.2018 u 11:00otvoren
12345678910...