R.brNaziv javne nabavkeDatum objavljivanjaRok za dostavljanje ponudaDatum i vreme otvaranja ponudaStatusDok.
1 JN 41-17 – Održavanje radio sistema za SDU SNDM08.09.201709.10.2017 do 10:0009.10.2017 u 11:00otvoren
2 JN 27-17 Izrada urbanističkog projekta za izgradnju TC 35/10 kv Ledine sa uklapanjem u mrežu 35 kv07.09.201709.10.2017 do 10:3009.10.2017 u 11:00otvoren
3 JN 9-17 projekat razvoja multiservisne mreže za prenos podataka ODS-TK Projekat06.09.201706.10.2017 do 10:3006.10.2017 u 11:00otvoren
4 JN 26-17 Usluge veštačenja poljoprivredne struke06.09.201718.09.2017 do 10:3018.09.2017 u 11:00otvoren
5 JN 22-17 Izgradnja TS 35/10 kV Hipodrom-Preljina sa priključnim vodom 35 kV - I faza 01.09.201703.10.2017 do 10:0003.10.2017 u 11:00otvoren
6 JN 33-17 Radovi sa isporukom dobara za DV 35V Paraćin-Popovac01.09.201702.10.2017 do 10:0002.10.2017 u 11:00otvoren
7 JN 35-17,Betonski okrugli stubovi ,konzole,TS i drveni stubovi25.08.201702.10.2017 do 10:0002.10.2017 u 11:00otvoren
8 JN 40-17 Održavanje registrofona23.08.201722.09.2017 do 11:3022.09.2017 u 12:00otvoren
9 JN 16-17 USLUGE ANGAŽOVANJA RADNIKA I POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU 22.08.201729.09.2017 do 10:3029.09.2017 u 11:00otvoren
10 JN 23-17 "Angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na privremenim i pokretnim gradilištima"22.08.201722.09.2017 do 10:0022.09.2017 u 10:30otvoren
1234