R.brNaziv javne nabavkeDatum objavljivanjaRok za dostavljanje ponudaDatum i vreme otvaranja ponudaStatusDok.
1 JN 107-18 Oprema i radovi na unapređenju sistema za prenos govora10.12.201810.01.2019 do 09:0010.01.2019 u 10:00otvoren
2 JN 100-18 PP (26-18) Radovi na adaptaciji DV polja 110 kV u TS 110/20kV „Bela Crkva“ za povezivanje na prenosni sistem sa TS „Veliko Gradište“05.12.201829.11.2018 do 12:0029.11.2018 u 12:00otvoren
3 JN 109-18 Radovi sa isporukom dobara za izgradnju DV 35?V Mladenovac-Sopot30.11.201831.12.2018 do 09:0031.12.2018 u 10:00otvoren
4 JN 105-18-Usluge uzorkovanja i ispitivanja ulja na prisustvo RSV u elektroenergetskim postrojenjima i dekontaminaciji RSV kontaminiranih transformatora 20/x i 10/x kV23.11.201828.12.2018 do 09:0028.12.2018 u 10:00otvoren
5 JN 182-17 –RMU22.11.201824.12.2018 do 09:0024.12.2018 u 10:00otvoren
6 JN 94-18 Radova na rekostrukciji zaštite u TS 35/10kV „Pirot 4“ 15.11.201817.12.2018 do 10:3017.12.2018 u 11:30otvoren
7 JN 95-18- Rekonstrukcija zaštite u TS 35/10 kV „Prokuplje 1“15.11.201817.12.2018 do 11:0017.12.2018 u 12:30otvoren
8 JN 96-18 - "Materijal za održavanje mernih mesta - MTK, RTK i uklopni satovi"15.11.201817.12.2018 do 12:0017.12.2018 u 12:30otvoren
9 JN 101-18 Trofazna brojila električne energije 09.11.201810.12.2018 do 12:0010.12.2018 u 13:00otvoren
10 JN 104-18 Merne grupe za merenje električne energije u proizvodnji 09.11.201811.12.2018 do 12:0011.12.2018 u 13:00otvoren
12345678910...