R.brNaziv javne nabavkeDatum objavljivanjaRok za dostavljanje ponudaDatum i vreme otvaranja ponudaStatusDok.
1 JN 30NN-22 Električna energija za sopstvenu potrošnju26.08.202231.08.2022 do 10:3031.08.2022 u 11:00otvoren
2 JN 27 NN-22 Električna energija za sopstvenu potrošnju22.06.202228.06.2022 do 09:3028.06.2022 u 10:00otvoren
3 JN 15NN-22Električna ewnergija za sopstvenu potrošnju elektroenergetskih i poslovnih objekata23.03.202229.03.2022 do 09:3029.03.2022 u 10:00otvoren
4 34NN-21 Nabavka električne energije za sopstvenu potrošnju elektroenergetskih i poslovnih objekata22.09.202129.09.2021 do 09:3029.09.2021 u 10:30otvoren
5 33NN-21 Nabavka električne energije za nadoknadu gubitaka u distributivnom sistemu22.09.202129.09.2021 do 09:3029.09.2021 u 10:00otvoren
6 JN 27NN-21 Električna energija za sopstvenu potrošnju elektroenergetskih i poslovnih objekata16.08.202127.08.2021 do 09:3027.08.2021 u 10:30otvoren
7 JN 26NN-21 Električna energija za nadoknadu gubitaka u distributivnom sistemu16.08.202127.08.2021 do 09:3027.08.2021 u 10:00otvoren
8 JN 23NN-21 Električna energija za nadoknadu gubitaka u distributivnom sistemu18.06.202125.06.2021 do 09:3025.06.2021 u 10:00otvoren
9 JN 24NN-21 Električna energija za sopstvenu potrošnju elektroenergetskih i poslovnih objekata18.06.202125.06.2021 do 09:3025.06.2021 u 10:30otvoren
10 JN 13NN -21 Električna energija za nadokadu gubitaka u distributivnom sistemu21.05.202126.05.2021 do 09:3026.05.2021 u 11:00otvoren
12345678910...