R.brNaziv javne nabavkeDatum objavljivanjaRok za dostavljanje ponudaDatum i vreme otvaranja ponudaStatusDok.
1 JN 185-18 - "Materijal za održavanje mernih mesta – kodirano sigunosne plombe"15.10.201915.11.2019 do 12:0015.11.2019 u 12:30otvoren
2 JN 72-19 - Merne grupe za merenje električne energije proizvođača01.10.201931.10.2019 do 10:0031.10.2019 u 11:30otvoren
3 JN 71-19 - Merne grupe za merenje električne energije01.10.201931.10.2019 do 09:0031.10.2019 u 10:00otvoren
4 JN 69-19 Trofazna brojila električne energije 01.10.201906.11.2019 do 10:0006.11.2019 u 11:00otvoren
5 JN 70-19 Monofazna brojila električne energije01.10.201901.11.2019 do 10:0001.11.2019 u 11:00otvoren
6 JN 53-19 Materijal za potrebe održavanja EEO - Elektroizolaciono ulje30.09.201930.10.2019 do 10:0030.10.2019 u 11:00otvoren
7 JN 189 -18 Usluga održavanje aktivne i pasivne mrežne opreme27.09.201929.10.2019 do 10:0029.10.2019 u 10:30otvoren
8 jn 188-18 Zamena storidz uredjaja u okviru DC Slavija24.09.201901.11.2019 do 12:0001.11.2019 u 12:30otvoren
9 JN 55-19 PP - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji elektroenergetskih objekata na KORIDORU 10, autoput E80 124.09.201903.10.2019 do 10:3003.10.2019 u 11:00otvoren
10 JN 60-19 Izvodjenje elektromontaznih i gradjevinskih radova i nabavka materijala na niskonaponskim i srednjenaponskim EEO prikljuccima i mernim mestima za ogranak Uzice Cacak i Arandjelovac24.09.201930.10.2019 do 10:3030.10.2019 u 11:30otvoren
12345678910...