R.brNaziv javne nabavkeDatum objavljivanjaRok za dostavljanje ponudaDatum i vreme otvaranja ponudaStatusDok.
1 JN14NN -21 Električna energija za sopstvenu potrošnju elektroenergetskih i poslovnih objekata 21.05.202126.05.2021 do 09:3026.05.2021 u 10:00otvoren
2 JN 13NN -21 Električna energija za nadokadu gubitaka u distributivnom sistemu21.05.202126.05.2021 do 09:3026.05.2021 u 11:00otvoren
3 11NN-21-Nabavka električne energije za sopstvenu potrošnju elektroenergetskih i poslovnih objekata23.04.202128.04.2021 do 09:3028.04.2021 u 10:00otvoren
4 10NN -21- Nabavka električne energije za nadoknadu gubitaka u distributivnom sistemu23.04.202128.04.2021 do 09:3028.04.2021 u 11:00otvoren
5 3NN-Nabavka električne energije za sopstvenu potrošnju elektroenergetskih i poslovnih objekata07.04.202119.04.2021 do 10:0019.04.2021 u 10:30otvoren
6 2NN - Nabavka električne energije za nadoknadu gubitaka u distributivnom sistemu07.04.202119.04.2021 do 10:0019.04.2021 u 11:30otvoren
7 jn 101-20 Geodetske usluge na energetskim i neenergetskim 02.03.202112.04.2021 do 10:0012.04.2021 u 11:00otvoren
8 JN 144-20 - Radovi na monitoringu IKT infrastrukture, servisa i aplikacija12.01.202111.02.2021 do 10:0011.02.2021 u 10:30otvoren
9 jn 151-20 Radovi na integrisanom sistemu tehnicke zaštite na trafo stanicama naponskog nivoa 110KV ? 35KV30.12.202002.02.2021 do 10:3002.02.2021 u 11:00otvoren
10 jn 86-20 Modernizacija sistema za relejnu zaštitu u transformatorskim poljima 110kV30.12.202001.02.2021 do 11:0001.02.2021 u 12:00otvoren
12345678910...